Nyitvatartás: hétfő 7.30-16.30, kedd 7.30-18.00, szerda 7.30-16.30, csütörtök: 7.30-18.00, péntek: 7.30-14.00
FÖLDESI-HERPAI-SZALAI  ÜGYVÉDI IRODA
8200 Veszprém, Almádi út 8., tel.: +36-20/411-41-06, e-mail: iroda@fhszui.hu

DR. HERPAI GÁBOR

ügyvéd
+36-30/421-28-11, +36-20/411-41-06
drherpaigabor[kukac]fhszui[pont]hu

DR. FÖLDESI CSABA

ügyvéd
+36-30/979-00-92, +36-20/411-41-06
drfoldesicsaba[kukac]fhszui[pont]hu

DR. SZALAI ISTVÁN

ügyvéd
+36-30/400-30-90, +36-20/411-41-06
drszalaiistvan[kukac]fhszui[pont]hu

Bemutatkozás

Ügyvédi Irodánk 3 vezető ügyvéd, 2 ügyvédjelölt és 1 jogi asszisztens személyi létszámmal működő, könnyen megközelíthető, frekventált környezetben található, igényesen kialakított, tágas irodában nyújtja jogi szolgáltatásait Ügyfelei részére. Az irodaház saját parkolóval rendelkezik. Az irodában három 4 fő és egy 10 fő befogadására alkalmas, klimatizált tárgyalóterem található.  

Az Iroda lépést tartva a kor technikai követelményeivel magas színvonalú informatikai rendszerrel és internetes hálózattal van felszerelve, mely teljeskörűen biztosítja a jogi képviselők számára kötelezően előírt, a bíróságokkal és hatóságokkal való elektronikus kapcsolattartás feltételeit. Ügyvédi Irodánkban ügyfeleink kényelmi igényeit kiszolgálva lehetőség van POS terminállal történő bankkártyás fizetés igénybevételére.

§§§

Az alapító tagok jelentős közigazgatási gyakorlattal, vezetői tapasztalatokkal rendelkező szakemberek.

Dr. Földesi Csaba alapító tag 2003-2008. évben látta el a Balatonfüredi Körzeti Földhivatal, majd ezt követően 2008-2009. évben a Veszprémi Körzeti Földhivatal hivatalvezetői feladatait. Jogi végzettsége mellett földmérő mérnöki diplomát is szerzett ingatlanrendezői földmérő minősítéssel. 2014. január 30. napjától a Veszprém megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának elnöke.  

Dr. Herpai Gábor alapító tag 2007-2009. évben látta el a Balatonfüredi Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartási osztályvezetői feladatait.
Az alapító tagok rendszeresen publikáltak a RES IMMOBILES című, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ingatlanjogi szakfolyóiratában (www.resimmobiles.hu).

2019. augusztus 1. napjától az iroda tagja Dr. Szalai István, aki 19 év ügyészi és vezető ügyészi büntetőjogi tapasztalattal áll az ügyfelek rendelkezésére. Dr. Szalai István a Veszprémi Járási Ügyészség ügyészeként az általános ügyészi területen végzett munka után 2008-2010. évek között a fiatalkorúak ügyésze, 2010-2014. években közlekedési ügyész, majd 2014. évtől átszervezés miatti megszüntetéséig a Veszprémi Nyomozó Ügyészség vezetője volt. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Doktori Iskolájában PhD. abszolutóriumot szerzett, illetve a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola óraadójaként a jogi tárgyak oktatója.
Különböző szakmai és egyetemi lapokban megjelent publikációi mellett A gyermek- és ifjúságvédelem rendszere Magyarországon (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém, 2006.) tankönyv szerzője és Az ügyészek nagy kézikönyve (szerk.: Dr. Polt Péter, Dr. Varga Zs. András, Complex Kiadó, Budapest, 2013.) szakkönyv társszerzője.

 

§§§

Ügyvédi Irodánk vegyes praxist folytat, elsősorban polgári-, gazdasági-, munka-, család- és közigazgatási jogi ügyekre specializálódtunk.
Az alapító tagok közigazgatásban szerzett gyakorlati tapasztalataira tekintettel kiemelkedő szolgáltatásokat nyújtunk az ingatlanjog területén komplex szakmai tudást igénylő olyan ingatlanügyletekben, amelyeknél a jogi szakértelem mellett elengedhetetlen a földmérői szakmai gyakorlat megléte. Emellett a földhivatali hatósági gyakorlat naprakész ismeretének birtokában felkészülten és magabiztosan nyújtunk megbízóinknak jogi szolgáltatást az ingatlanjog valamennyi területén.       

A közigazgatásban eltöltött évek során elsajátítva a hatósági döntési mechanizmusok jellemzőit, illetve ezzel összefüggésben a közigazgatási bírósági gyakorlatot Ügyvédi Irodánk eredményesen látja el ügyfelei képviseletét a különböző államigazgatási szervek döntéseivel kapcsolatos bírósági felülvizsgálati eljárásokban.

Ügyvédi Irodánk számos önkormányzat állandó jogi képviseletét látja el, köztük megyei jogú város önkormányzatáét is, mely a teljesség igénye nélkül kiterjed polgári jogi szerződések megszerkesztésére, véleményezésére, kisajátítási eljárásokban, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások során, valamint peres és nemperes eljárásokban történő képviseletre.

Megbízóink között szerepelnek költségvetési szervek, amelyeknek elsősorban munkajogi képviseletét látja el Ügyvédi Irodánk eredményesen évek óta, így ezen a jogterületen kivételes felkészültséggel, a jogi szabályozáson túl a bírósági gyakorlatot is jól ismerve látunk el jogi képviseletet.

Jelentős számú gazdasági társaságot tudhatunk állandó megbízóink között, így társasági és cégjogi ügyekben, így többek között cégalapításban, cégmódosításban, vállalati kintlévőségkezelésben is rendszeresen nyújtunk jogi szolgáltatásokat.

Különböző szakmai területeken szerzett gyakorlatunknak köszönhetően olyan speciális jogterületeken, mint civil szervezetek joga is állunk megbízóink rendelkezésére.

Magánszemély megbízóink elsősorban polgári jogi ügyleteikben, öröklési-, vagyonjogi kérdésekben számíthatnak a szolgáltatásainkra.

§§§

Ügyvédi Irodánk fő működési területe jellemzően a Közép- és Észak-Dunántúl, valamint Budapest, de konkrét megbízás esetén természetesen készséggel áll ügyfelei rendelkezésére az ország más területein is.

Ezen túlmenően az Iroda igazodva a napjainkban egyre nagyobb számban előforduló nemzetközi jogügyletekre külföldi, elsősorban német nyelvterületről érkező személyek magyarországi jogi képviseletét is ellátja.

Alapelveink a pontos, precíz munkavégzés, emberi, valamint szakmai korrektség, diszkréció, igényes és magas szintű jogi szolgáltatás.

Célunk, hogy magas színvonalú, a szakmai és etikai követelményeket messzemenően tiszteletben tartó szolgáltatással segítsük ügyfeleinket céljaik megvalósításában, jogi problémáik megoldásában.

§§§

Volt nyomozó ügyészségi vezető ügyész tagunk szakmai vezetésével irodánk magas szakmai és emberi színvonalon vállalja büntetőjogi védelem ellátást, ezt megelőző konzultációt, vagy éppen sértetti képviselet ellátását.
Az új büntetőeljárási törvény széleskörű lehetőségeket biztosít nemcsak a terhelti, de a sértetti, sőt egyéb érdekelti oldal számára is jogaik érvényesítésére. Ennek részeként valamennyi eljárási szereplő részére (ügyvédi) képviseleti jogokat, iratmegismerési, indítványtételi jogokat biztosít.
Egy büntetőeljárás megindítása roppant megterhelést jelent az abban résztvevő személyek részére, egzisztenciálisan, idegileg, sőt egészségileg is elképzelhetetlen nyomást helyez az ilyen eljárásokhoz nem szokott állampolgárok számára. Az ügy jellege szerint akár egy tanúkénti kihallgatás is kimerítő lehet, nem beszélve természetesen a sértetti és terhelti szerepkörről.
A sértett számára nem közömbös, sőt a legtöbb esetben egész további életére kihat, hogy a büntetőeljárás során megtérül-e a neki okozott kár, megkapja-e azt a vagyoni és nem vagyoni jóvátételt, amely segíthet az átélt trauma feldolgozásában, kiesett jövedelme, elmaradt haszna, stb. kiegészítésében. Itt fontos leszögezni, hogy a büntetőügyekben eljáró hatóságok feladata – végezzék bár dolgukat törvényesen és tisztességesen – elsősorban nem a sértett igényeinek érvényesítése, hanem az állam büntetőhatalmi igényének érvényesítése. A nem megfelelő időben vagy jogi formában megtett igénybejelentés a jogvesztő határidők miatt végleg megfoszthatja a sértettet attól, hogy igényét a büntetőeljárásban – a polgári peres eljáráshoz képest rövid idő alatt, egyszerűen érvényesítse. Az idő pedig – mint az köztudott – pénz, és nem mindegy, hogy a sértett még a büntetőeljárásban, vagy csak évek múlva jut hozzá az őt megillető anyagi és erkölcsi jóvátételhez.
Irodánk ebben a szemléletben, magasszintű gyakorlati eljárásjogi ismeretekkel és tapasztalattal, vállalja a sértetti képviselet ellátását, tanú, magánfél, vagyoni érdekelt vagy egyéb érdekeltek hatékony jogi képviseletét.
A sértetti (vagyoni érdekelti, egyéb érdekelti, stb.) képviselet ellátását természetesen a büntetőeljárás befejezését követő eljárásokban (polgári peres, biztosítási jogi, stb.) is vállaljuk.
 
§
 
Sokéves tapasztalat alapján kijelenthetjük, hogy a büntetőeljárásban való terhelti (gyanúsított, vádlott, elítélt) részvétel még azok számára is megterhelő, idegeket, anyagiakat felőrlő, akiknek ebben az átlagosnál nagyobb rutinjuk van.
Azok számára azonban, akiknek a rendőrség, fogda, őrizet, letartóztatás, kihallgatások nem számítanak hazai pályának, kétségbeejtő, bizonytalan kimenetelű és eredményű vállalkozás lehet. Természetesen nem csak szándékos bűncselekmény miatt találhatja magát valaki gyanúsítotti pozícióban: elég, ha a közlekedési balesetekre, foglakozás körében elkövetett gondatlan bűncselekményekre, büntetőjogi konzekvenciákkal járó műhibákra, vagy a legenyhébb hanyagsággal, gondatlanságból elkövetett emberölésre gondolunk.
 
Egy büntetőeljárás eredményét terhelti oldalról számos körülmény befolyásolja, ezek között azonban az egyik legfontosabb a védelem minősége. Ez pedig a védelmet ellátó ügyvéd felkészültségétől, szakmai tapasztalatától függ.
Irodánk tagja 19 éves ügyészségi (ezen belül 16 éves ügyészi gyakorlattal rendelkezik). A büntető igazságszolgáltatás valamennyi fontos területén komoly szakmai gyakorlatot szerzett.
Kijelöléssel rendelkezett a fiatalkorúak ellen büntetőeljárásokra, 3 évig kizárólag ilyen ügyekkel foglalkozott. Ezután a közlekedési büntetőjogi ügyészi feladatokat látta el. Ügyészi munkájának magas színvonalára és eredményességére figyelemmel a legfőbb ügyész elismerő oklevélben részesítette. 2014. évben előbb megbízással, majd kinevezéssel a Veszprémi Nyomozó Ügyészség vezető ügyésze lett, ahol egész megyére kiterjedő hatáskörrel végzett nyomozásokat, illetve beosztott ügyészei munkáját irányította, egészen a megyei nyomozó ügyészségek országos átszervezés miatti megszüntetéséig.
Erre figyelemmel irodánk egyedülálló tapasztalattal és gondolkodásmóddal rendelkezik különösen a közlekedési büntetőjogi, illetve nyomozó (katonai) ügyészségi hatáskörbe tartozó cselekményekkel kapcsolatban, ismerve a büntető anyagi és eljárásjogi szabályok mellett az eljáró hatóságok belső működési logikáját, szabályait, szokásait, büntetéskiszabási gyakorlatát is.
Szabálysértési területen is állunk az ügyfelek rendelkezésére. A szabálysértések – kisebb társadalomra veszélyességük okán – természetesen enyhébb hatósági elbírálásban részesülnek, mint a bűncselekmények. Ugyanakkor egy amúgy törvénytisztelő, jogkövető állampolgár számára egy szabálysértési büntetés is járhat katasztrofális következményekkel, gondoljuk csak arra, hogy aki járművezetésből tartja el a családját és bevonják a vezetői engedélyét. Ez utóbbi szankció – hogy csak egyet emeljünk ki – nem elhanyagolható hátrány egy ritkábban vezető személy számára sem, 6 hónapot meghaladó eltiltás esetén ugyanis újra kell vizsgázni és bizonyos esetekben csak PÁV vizsga után kaphatja vissza vezetői engedélyét.