Bejelentővédelem Bejelentővédelem

Bejelentővédelmi ügyvédi szolgáltatások

A Panasztörvény rendelkezései 2023. július 24. napjától kötelezőek. Bízza tapasztalt ügyvédekre bejelentővédelmi rendszerének létrehozását és üzemeltetését!

Bejelentővédelmi ügyvédi szolgáltatások

A Panasztörvény rendelkezései 2023. július 24. napjától kötelezőek. Bízza tapasztalt ügyvédekre bejelentővédelmi rendszerének létrehozását és üzemeltetését!

A bejelentővédelmi rendszer létrehozása és üzemeltetése bizonyos foglalkoztatók számára a jogszabályban meghatározott módon kötelezővé válik 2023. évtől.

A korábbi – alapvetően megengedő – jogi szabályozást 2023-tól váltja fel a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény, közkeletű elnevezése szerint a Panasztörvény.

Kiknek kell bejelentővédelmi rendszert létrehozni?

A 2023-tól hatályos Panasztörvény kötelezően előírja a belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozását minden olyan foglalkoztató számára, aki legalább 50 főt foglalkoztat. A foglalkoztatottak alatt nem csak a munkavállalókat kell érteni, hanem minden olyan jogviszonyt is figyelembe kell venni, amely természetes személy foglalkoztatására irányul.

Milyen bejelentés tehető?

A visszaélés-bejelentési rendszerben a foglalkoztatással, a foglalkoztató működésével összefüggő bármilyen (!) jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett (!) cselekmény, mulasztás, illetve egyéb visszaélés bejelenthető.

A visszaélés-bejelentési rendszerben azonban nem csak a foglalkoztatott, hanem a korábbi foglalkoztatott és a foglalkoztatni tervezett, még kiválasztása alatt lévő jelölt (jelentkező, álláskereső, beszállító, stb.) is tehet bejelentést. A bejelentésre jogosultak között sorolja a törvény az egyéni vállalkozókat, a vállalkozókat, alvállalkozókat, beszállítókat, azaz lényegében a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban álló bármilyen partnert.

Határidők

A bejelentővédelmi rendszer működtetése 2023. július 24. napjától kötelező az olyan foglalkoztatók számára, akik legalább 250 főt foglalkoztatnak, 2023. december 17-től a legalább 50 főt foglalkoztató foglalkoztatóknál.
A „belső visszaélés-bejelentési rendszer” A „belső visszaélés-bejelentési rendszer”
fhszui

A „belső visszaélés-bejelentési rendszer”

A bejelentési rendszert működtetheti maga a foglalkoztató, külső szervezet, vagy bejelentővédelmi ügyvéd is. A foglalkoztatónak erre a feladatra egy pártatlan személyt vagy szervezeti egységet kell kijelölnie, ez azonban a gyakorlatban ritkán kivitelezhető. Ilyen esetben a bejelentővédelmi rendszert működtető személy vagy szervezeti egység függetlenségéről a foglalkoztató köteles gondoskodni. Ennek személyi- szervezeti- és jogi kereteit is magának kell kialakítani.
Ez jogi- sőt jogalkotási tapasztalat nélkül még a jogi ügyekben járatos foglalkoztatók számára is bizonytalan kimenetelű vállalkozás, figyelemmel arra, hogy a Panasztörvény előírásai mellett a munkajogi, személyiségi jogi, adatvédelmi, stb. jogszabályok előírásait is figyelembe kell venni.

A foglalkoztató számára mindenképpen jelentős többletköltséget jelent egy függetlenített személy alkalmazása, vagy egy ilyen szervezeti egység felállítása, elég, ha ezek munkabér- és közteher vonzatára gondolunk. A panasztörvény által előírt struktúrában érkező panaszok számát és gyakoriságát csaknem lehetetlen előre megjósolni.

Erre figyelemmel bizonyos, hogy a foglalkoztatók egy részének a panaszok alacsony száma miatt felesleges ilyen rendszer saját fenntartása, sokkal rentábilisabb külső partner – bejelentésvédelmi ügyvéd – megbízása, akivel a ténylegesen elvégzett munka és munkaidő-ráfordítás alapján számolhat el – azaz annyit fizet, amennyi szolgáltatást ténylegesen kap, nem kell készenlét jelleggel ilyen szervezeti egységet fenntartania. 


A legcélszerűbb és a legköltséghatékonyabb megoldás a foglalkoztatók számára a rendszer üzemeltetésére bejelentővédelmi ügyvéd megbízása.

FIGYELEM! A Panasztörvény rendelkezései szerint megbízási szerződés nem köthető olyan jogi személlyel, amellyel a bejelentővédelmi ügyvéd más megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban áll, vagy amellyel a megbízási szerződés megkötését megelőző öt évben ilyen jogviszonyban állt. Azaz az Ön jogi képviseletét ellátó, vagy a megelőző 5 évben ellátó ügyvéddel, ügyvédi irodával vagy azok jogutódaival ilyen megbízási szerződés nem köthető!
Miben tud segíteni a bejelentővédelmi ügyvéd? Miben tud segíteni a bejelentővédelmi ügyvéd?
fhszui

Miben tud segíteni a bejelentővédelmi ügyvéd?

A bejelentővédelmi ügyvéd elsődleges feladata a bejelentőktől érkező bejelentések fogadása és anonimizálását követően annak a foglalkoztató szervezet részére való továbbítása.
A bejelentések kivizsgálásában a bejelentővédelmi ügyvéd is részt vehet, sőt a teljes kivizsgálást a bejelentővédelmi ügyvéd is lefolytathatja. Ez a foglalkoztató szervezet számára azért előnyös, mert nem kell a bejelentések fogadására és kivizsgálására saját apparátust és adminisztrációt fenntartania.
A bejelentővédelmi ügyvéd fenntartja és létrehozza a bejelentővédelmi rendszert, és – amennyiben bejelentés érkezik – a bejelentést kivizsgálja, javaslatot készít, stb.

Bejelentővédelmi szolgáltatásunk foglalkoztatók részére


Szerződéskötést követően egy linket kap tőlünk, innen érhető el a ügyvédi irodánk által működtetett visszaélés-bejelentési felület. Ez lényegében egy jogszabályi előírások szerint létrehozott online nyomtatvány, amely a bejelentők számára átlátható és könnyen kitölthető adatlap. 

A bejelentés fogadását követően irodánk elvégzi:

 • visszajelzés küldése a bejelentő felé a törvényes határidőn belül
 • a bejelentő személyazonosságának (anonimitásának) védelme a törvényi előírásoknak megfelelően
 • A visszaélés-bejelentő rendszer működéséhez szükséges iratok elkészítése (adatkezelési tájékoztató, vizsgálati szabályzat, eljárásrend) és rendelkezésre bocsátása
 • a bejelentés előszűrése (a befogadhatóság vizsgálata)
 • a bejelentés nyomon követése,
 • a bejelentésben foglalt visszaélés vizsgálata
 • amennyiben szükséges és a bejelentő kéri, úgy hatósági bejelentés elkészítése
 • a bejelentés kivizsgálása
 • beszámoló készítése a bejelentés vizsgálatának eredményéről a foglalkoztató részére 
 • kapcsolattartás a bejelentővel, a bejelentés kivizsgálását követően a a bejelentő megfelelő tájékoztatása,
 • igény esetén visszaélés-bejelentési összefoglalók és statisztikák elkészítése, értékelése

Lehetünk az Ön bejelentővédelmi ügyvédje?
Keressen minket bizalommal!