Vegyes praxisban többféle jogügylet megoldásában számíthat tudásunkra

Fontos számunkra az emberi, valamint szakmai korrektség, diszkréció, igényes és magas szintű jogi szolgáltatás. Kiemelten ingatlan és büntető ügyekben számíthat ránk, valamint polgári-, gazdasági-, munka-, család- és közigazgatási jogi ügyekre specializálódtunk. Olyan speciális jogterületeken, mint civil szervezetek joga is állunk megbízóink rendelkezésére.

Kiemelt szakterületeink

ikon

Ingatlanjog

Közigazgatásban és földhivatali területen szerzett gyakorlati tapasztalatainkkal komplex szakmai tudást igénylő ingatlanügyletekben felkészülten és magabiztosan nyújtunk támogatást.
ikon

Büntetőjog

Több mint 20 éves büntetőjogi tapasztalattal rendelkező tagunk szakmai vezetésével irodánk magas szakmai és emberi színvonalon vállalja büntetőjogi védelem ellátását.

Bejelentővédelmi ügyvédi szolgáltatások

A 2023-tól hatályos Panasztörvény kötelezően előírja a belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozását minden olyan foglalkoztató számára, aki legalább 50 főt foglalkoztat. Részletek

További szakterületek


közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perekben jogi képviselet ellátása

szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perekben jogi képviselet ellátása

tulajdonjog megállapítása iránti perekben jogi képviselet ellátása

közös tulajdon megszüntetése iránti perekben jogi képviselet ellátása

házassági bontóperekben jogi képviselet ellátása

kártérítési perekben jogi képviselet ellátása

szülői felügyelet rendezése iránti eljárásokban jogi képviselet ellátása

fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárásokban jogi képviselet ellátása

elbirtoklási perekben jogi képviselet ellátása

szolgalmi jog megállapításával kapcsolatos perekben jogi képviselet ellátása

termőfölddel kapcsolatos jogvitákban jogi képviselet ellátása

földbizottsági állásfoglalás elleni kifogás elbírálása iránti perekben jogi képviselet ellátása

kölcsöntartozás megfizetése iránt indított perekben jogi képviselet ellátása

vételár hátralék iránt indított perekben jogi képviselet ellátása

számlatartozás iránt indított perekben jogi képviselet ellátása

használat rendezése iránt indított perekben jogi képviselet ellátása

jegyzői és bírósági birtokvédelmi eljárásokban történő jogi képviselet ellátása

hatósági beadványok szerkesztése, jogorvoslati kérelmek, fellebbezések elkészítése

adóhatóság előtti ügyekben jogi képviselet ellátása

építéshatósági eljárásokban jogi képviselet ellátása

Állami és Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatos eljárásokban jogi képviselet ellátása

munkajogi vitákban munkáltató, illetve munkavállaló jogi képviseletének ellátása

foglalkoztatottak munkaviszonyával kapcsolatos jogi tanácsadás nyújtása, munkajogi szerződések véleményezése

egyesületek alapítása, alapszabály módosítása

alapítványok alapítása, alapszabály módosítása

vadásztársaságok jogi képviseletének ellátása

hegyközségek jogi képviseletének ellátása

A sértett számára nem közömbös, sőt a legtöbb esetben egész további életére kihat, hogy a büntetőeljárás során megtérül-e a neki okozott kár, megkapja-e azt a vagyoni és nem vagyoni jóvátételt, amely segíthet az átélt trauma feldolgozásában, kiesett jövedelme, elmaradt haszna, stb. kiegészítésében. Itt fontos leszögezni, hogy a büntetőügyekben eljáró hatóságok feladata – végezzék bár dolgukat törvényesen és tisztességesen – elsősorban nem a sértett igényeinek érvényesítése, hanem az állam büntetőhatalmi igényének érvényesítése. A nem megfelelő időben vagy jogi formában megtett igénybejelentés a jogvesztő határidők miatt végleg megfoszthatja a sértettet attól, hogy igényét a büntetőeljárásban – a polgári peres eljáráshoz képest rövid idő alatt – egyszerűen érvényesítse. Az idő pedig – mint az köztudott – pénz, és nem mindegy, hogy a sértett még a büntetőeljárásban, vagy csak évek múlva jut hozzá az őt megillető anyagi és erkölcsi jóvátételhez.

Irodánk ebben a szemléletben, magasszintű gyakorlati eljárásjogi ismeretekkel és tapasztalattal, vállalja a sértetti képviselet ellátását, tanú, magánfél, vagyoni érdekelt vagy egyéb érdekeltek hatékony jogi képviseletét.

A sértetti (vagyoni érdekelti, egyéb érdekelti, stb.) képviselet ellátását természetesen a büntetőeljárás befejezését követő eljárásokban (polgári peres, biztosítási jogi, stb.) is vállaljuk.

társasházak közös költség tartozásaival kapcsolatosan a kötelezettek ellen fizetési meghagyás benyújtása

magánszemélyek követeléseinek érvényesítése érdekében a kötelezett ellen fizetési meghagyás benyújtása

cégalapítással kapcsolatos okiratok szerkesztése, jogi képviselet ellátása

társasági szerződés módosításával, a cégben bekövetkezett változásokkal kapcsolatos okiratok elkészítése, ellenjegyzése, a cég képviselete az illetékes cégbíróság előtt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben foglaltak szerint.

felszámolási eljárásban történő jogi képviselet ellátása

végelszámoláshoz szükséges okiratok szerkesztése, jogi képviselet ellátása

a cég foglalkoztatottjainak munkaviszonyával kapcsolatos jogi tanácsadás nyújtása, szerződések véleményezése.

a cég által kötendő polgári jogi szerződések véleményezése, szükség esetén elkészítése, ellenjegyzése. A már megkötött szerződések esetleges módosításával kapcsolatos jogi tanácsadás nyújtása, a módosító szerződések véleményezése, szükség esetén elkészítése.

a cég kintlévőségeivel, a társaság felé tartozással rendelkező természetes, valamint jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel kapcsolatos követelések érvényesítése elsősorban a 2009. évi L. törvényben meghatározott fizetési meghagyásos eljárás keretében, illetve a perré alakuló eljárásokban a jogi képviselet ellátása, beadványok szerkesztése.

általános jogi tanácsadás nyújtása

kapcsolattartás szabályozására, tartásdíj megállapítására és érvényesítésére, szülői felügyelet megváltoztatására, rendezésére irányuló eljárásokban történő képviselet ellátása

házassági felbontása iránti keresetlevelek szerkesztése

házassági bontóperben jogi képviselet ellátása

írásbeli egyezség megszerkesztése a szülői felügyeleti jogra, kapcsolattartásra, ingóságokra, közös ingatlanra vonatkozóan

házassági vagyonjogi szerződések szerkesztése

tartási szerződések szerkesztése

hagyatéki eljárásokban jogi képviselet ellátása

végrendeletek, öröklési szerződések szerkesztése

öröklési joggal kapcsolatos jogi tanácsadás nyújtása

Lehetünk az Ön ügyvédje? Hívjon minket bizalommal!

Hívjon minket: 06204114106

Lehetünk az Ön ügyvédje? Hívjon minket bizalommal!

Hívjon minket: 06204114106