Büntetőjog Büntetőjog

Dr. Szalai István, volt vezető ügyész

Több mint 19 éves ügyészi és további ügyvédi tapasztalattal, a büntetőhatóságok ügyrendjét és gondolkodásmódját ismerve hatékony és eredményes védelmet nyújtunk Önnek.

Dr. Szalai István, volt vezető ügyész

Több mint 19 éves ügyészi és további ügyvédi tapasztalattal, a büntetőhatóságok ügyrendjét és gondolkodásmódját ismerve hatékony és eredményes védelmet nyújtunk Önnek.

Professzionális védelmet adunk büntető ügyekben

Ha szükséges, egész csapat summa cum laude végzett jogász, igazságügyi szakértő fog dolgozni az ügyén.
Önnek professzionális védőre van szüksége, ha Önnek professzionális védőre van szüksége, ha
fhszui

Önnek professzionális védőre van szüksége, ha

* büntetőjoggal vagy büntetés végrehajtási joggal kapcsolatos kérdései vannak
* közlekedési balesetet okozott, vagy szenvedett el
* munkahelyi baleset részese lett, vagy műhibával vádolják
* gyanúsítottként idézték vagy tanúként akarják kihallgatni
* Önt vagy hozzátartozóját őrizetbe vették
* az ügyészség már vádat emelt Ön ellen
* Önnel szemben büntetővégzést hozott a bíróság, és Ön nem igazán erre az eredményre számított
* Önt már elítélték, de fellebbezés, vagy felülvizsgálat, perújítás útján más eredményt szeretne
* büntetés-végrehajtási képviseletet szeretne (pl. feltételes szabadság, reintegráció, elévülés, kiadatás)
* nincs megelégedve jelenlegi védőjével

Lényeges, hogy az eljárás minél korábbi szakaszában legyen védője!

Több mint 20 éves büntetőjogi tapasztalattal rendelkező tagunk szakmai vezetésével irodánk magas szakmai és emberi színvonalon vállalja büntetőjogi védelem ellátást, ezt megelőző konzultációt, vagy éppen sértetti képviselet ellátását.
Az új büntetőeljárási törvény széleskörű lehetőségeket biztosít nemcsak a terhelti, de a sértetti, sőt egyéb érdekelti oldal számára is jogaik érvényesítésére. Ennek részeként valamennyi eljárási szereplő részére (ügyvédi) képviseleti jogokat, iratmegismerési, indítványtételi jogokat biztosít.
Egy büntetőeljárás megindítása roppant megterhelést jelent az abban résztvevő személyek részére, egzisztenciálisan, idegileg, sőt egészségileg is elképzelhetetlen nyomást helyez az ilyen eljárásokhoz nem szokott állampolgárok számára. Az ügy jellege szerint akár egy tanúkénti kihallgatás is kimerítő lehet, nem beszélve természetesen a sértetti és terhelti szerepkörről.

Sokéves tapasztalat alapján kijelenthetjük, hogy a büntetőeljárásban való terhelti (gyanúsított, vádlott, elítélt) részvétel még azok számára is megterhelő, idegeket, anyagiakat felőrlő, akiknek ebben az átlagosnál nagyobb rutinjuk van.
Azok számára azonban, akiknek a rendőrség, fogda, őrizet, letartóztatás, kihallgatások nem számítanak hazai pályának, kétségbeejtő, bizonytalan kimenetelű és eredményű vállalkozás lehet. Természetesen nem csak szándékos bűncselekmény miatt találhatja magát valaki gyanúsítotti pozícióban: elég, ha a közlekedési balesetekre, foglakozás körében elkövetett gondatlan bűncselekményekre, büntetőjogi konzekvenciákkal járó műhibákra, vagy a legenyhébb hanyagsággal, gondatlanságból elkövetett emberölésre gondolunk.

A büntetőeljárásban terheltként csak a védőjében bízhat! A hatóságokat egészen más célok és érdekek vezetik, melyek gyakran ellentétesek az Ön érdekeivel.


Egy büntetőeljárás eredményét terhelti oldalról számos körülmény befolyásolja, ezek között azonban az egyik legfontosabb a védelem minősége. Ez pedig a védelmet ellátó ügyvéd felkészültségétől, szakmai tapasztalatától függ.

Irodánk tagja 19 éves ügyészségi (ezen belül 16 éves ügyészi gyakorlattal rendelkezik). A büntető igazságszolgáltatás valamennyi fontos területén komoly szakmai gyakorlatot szerzett.
Kijelöléssel rendelkezett a fiatalkorúak ellen büntetőeljárásokra, 3 évig kizárólag ilyen ügyekkel foglalkozott.

Ha közlekedési balesetet okozott vagy baleset részese volt, haladéktalanul forduljon szakértő ügyvédhez! A szabadsága és a vezetői engedélye a tét! Bízza ügyét volt közlekedési ügyész szakértelmére és tapasztalatára!
Tapasztalt büntetőjogász Tapasztalt büntetőjogász
fhszui

Dr. Szalai István ügyvéd

Tapasztalt büntetőjogász

Dr. Szalai István évekig a közlekedési büntetőjogi ügyészi feladatokat látta el: 2010-2014. között valamennyi Veszprém megyében történt halálos balesetnél a rendőrséggel együtt a helyszínre ment és az ügy jobb megismerése érdekében tevékenyen részt vett a helyszínelésben. 2018-2019. között ismét közlekedési ügyekkel foglalkozott.
Ügyészi munkájának magas színvonalára és eredményességére figyelemmel a legfőbb ügyész elismerő oklevélben részesítette.

Dr. Szalai István 2014. évben előbb megbízással, majd kinevezéssel a Veszprémi Nyomozó Ügyészség vezető ügyésze lett, ahol egész megyére kiterjedő hatáskörrel végzett nyomozásokat, illetve beosztott ügyészei munkáját irányította, egészen a megyei nyomozó ügyészségek országos átszervezés miatti megszüntetéséig.
Erre figyelemmel irodánk egyedülálló tapasztalattal és gondolkodásmóddal rendelkezik különösen a közlekedési büntetőjogi, illetve nyomozó (katonai) ügyészségi hatáskörbe tartozó cselekményekkel kapcsolatban, ismerve a büntető anyagi és eljárásjogi szabályok mellett az eljáró hatóságok belső működési logikáját, szabályait, szokásait, büntetéskiszabási gyakorlatát is.

Szabálysértési területen is állunk az ügyfelek rendelkezésére. A szabálysértések – kisebb társadalomra veszélyességük okán – természetesen enyhébb hatósági elbírálásban részesülnek, mint a bűncselekmények. Ugyanakkor egy amúgy törvénytisztelő, jogkövető állampolgár számára egy szabálysértési büntetés is járhat katasztrofális következményekkel, gondoljuk csak arra, aki járművezetésből tartja el a családját és bevonják a vezetői engedélyét. Ez utóbbi szankció – hogy csak egyet emeljünk ki – nem elhanyagolható hátrány egy ritkábban vezető személy számára sem, 6 hónapot meghaladó eltiltás esetén ugyanis újra kell vizsgázni és bizonyos esetekben csak PÁV-szintű vizsga után kaphatja vissza vezetői engedélyét.

„Jogában áll hallgatni” – éljen vele!


Jobb tanácsot egy büntetőügyvéd sem adhat, minthogy semmilyen körülmények között se tegyen vallomást a rendőrségen – különösen védője nélkül ne! Védővel és az iratok és bizonyítékok ismeretében szabad csak vallomást tennie!